DRAFT GEODEZJA GORZÓW / LUBUSKIE

Geodezja - usługi

Nasze usługi geodezyjne kierujemy zarówno do projektantów, inwestorów budowlanych, klientów indywidualnych, jak i firm geodezyjnych w celu współpracy, a także do instytucji publicznych.

Wśród usług firmy "DRAFT" Geodezja Marek Zawadzki znajdują się prace geodezyjne konieczne w poszczególnych etapach prowadzenia inwestycji, a także związane z innymi czynnościami dokonywanymi w terenie.

  • mapy do celów projektowych: wykonywane są głównie dla potrzeb projektantów, na których projektowane są całe inwestycje. Mapy te sporządzane są w formie analogowej lub cyfrowej.
  • tyczenie budynków, budowli, urządzeń i sieci uzbrojenia terenu: czynności tych dokonujemy po dokładnej analizie i opracowaniu dokumentacji projektowej. Następnie przy pomocy specjalistycznego sprzętu geodezyjnego wyznaczamy charakterystyczne punkty w terenie.
  • geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza budynków, budowli i sieci uzbrojenia terenu: po zakończeniu danej inwestycji, inwestor ma obowiązek prawny wykazać na mapie zasadniczej budynki, budowle oraz sieci uzbrojenia terenu i przyłącza, jakie wykonał w terenie. W tym celu firmie geodezyjnej zlecane są pomiary inwentaryzacyjne, po których sporządzone są szkice i mapy powykonawcze.
  • podziały geodezyjne nieruchomości: podziały działek przeprowadzane są na podstawie miejscowego planu zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. Wynikiem tych prac jest protokół przyjęcia granic nieruchomości.
  • wznowienia granic nieruchomości: czynności te wykonujemy w przypadku zniszczenia lub zatarcia znaków granicznych na wcześniej ustalonych granicach. Punkty graniczne stabilizowane są słupkami betonowymi.
  • mapy do celów prawnych: wykonana mapa do celów prawnych zawiera odpowiednie klauzule urzędowe, urzędowe i podpisy.
  • kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji: zapewniamy stałą geodezyjną obsługę inwestycji dla potrzeb inwestora. Od momentu rozpoczęcia danego przedsięwzięcia do czasu jego zakończenia jesteśmy do dyspozycji ekip pracujących na terenie budowy.
  • pomiary objętości mas: służą do określenia ilości ubytku np. ziemi lub jej przyrostu.
  • pomiary elewacji budynków, powierzchni i kubatur lokali: pomiary powierzchni i kubatur lokali odbywają się wewnątrz pomieszczeń. Pomiary elewacji wykonujemy na zlecenie architektów.
  • nadzór geodezyjny: sprawdzamy poprawność wykonanych prac w terenie.